strona tytułowa spis treści indeks ← 42 → 44 EN: Law 43

Ograniczenia dotyczące dziadka

Z wyłączeniem praw określonych w przepisie 42.

Ograniczenia dziadka

  1. Dziadkowi podczas rozgrywki nie wolno występować z inicjatywą wezwania sędziego, chyba że inny gracz wcześniej zwrócił uwagę na nieprawidłowość.
  2. Dziadkowi nie wolno zwracać uwagi na nieprawidłowość podczas rozgrywki.
  3. Dziadek nie ma prawa brać udziału w rozgrywce ani przekazywać rozgrywającemu jakichkolwiek informacji na jej temat.
  1. Dziadkowi nie wolno wymieniać rąk z rozgrywającym.
  2. Dziadkowi nie wolno opuszczać swojego miejsca w celu przyglądania się grze rozgrywającego.
  3. Dziadkowi nie wolno oglądać żadnej karty należącej do ręki któregokolwiek obrońcy.
 1. Obrońca nie może pokazywać dziadkowi swojej ręki.

Gdy nastąpi naruszenie ograniczeń

 1. Dziadek podlega karze proceduralnej, zgodnie z przepisem 90, za każde naruszenie ograniczeń wymienionych w punktach A1 lub A2.
 2. Jeżeli dziadek po naruszeniu ograniczeń wymienionych w punkcie A2:
  1. Ostrzeże rozgrywającego przed wyjściem z niewłaściwej ręki, to dowolny z obrońców może wybrać rękę, z której ma nastąpić wyjście.
  2. Jako pierwszy zapyta, czy dołożenie karty z ręki rozgrywającego nie stanowi fałszywego renonsu, wówczas rozgrywający musi je zastąpić dołożeniem właściwej karty, jeśli zagranie było nieprzepisowe, i ma zastosowanie przepis 64 jak przy uprawomocnionym fałszywym renonsie.
 3. Jeżeli dziadek po naruszeniu ograniczeń wymienionych w punkcie A2 jako pierwszy zwróci uwagę na wykroczenie obrońcy, to nie orzeka się sprostowania od razu. Rozgrywka przebiega dalej, jakby nieprawidłowość nie miała miejsca. Po zakończeniu rozgrywki, jeśli obrońcy odnieśli korzyść w wyniku popełnionej nieprawidłowości, sędzia orzeka wynik rozjemczy, odbierając osiągnięty zysk. Stronie rozgrywającej pozostawia się wynik osiągnięty przy stole.