strona tytułowa spis treści indeks ← 63 → 65 EN: Law 64

Postępowanie po uprawomocnieniu fałszywego renonsu

Automatyczne przekazanie lew

Gdy fałszywy renons uprawomocnił się i:

 1. Wykraczający wziął lewę*, w której popełnił fałszywy renons, to po zakończeniu rozgrywki lewę z fałszywym renonsem oraz jedną spośród lew później wziętych przez stronę wykraczającą przekazuje się stronie niewykraczającej.
 2. Wykraczający nie wziął lewy*, w której popełnił fałszywy renons, wówczas, jeśli strona wykraczająca wzięła tę lub którąś z następnych lew, to po zakończeniu rozgrywki jedną z tych lew przekazuje się stronie niewykraczającej.

Brak automatycznego przekazania lew

Po uprawomocnieniu fałszywego renonsu nie stosuje się automatycznego przekazania lew (ale patrz przepis 64C), jeżeli:

 1. Strona wykraczająca nie wzięła lewy z fałszywym renonsem ani żadnej następnej.
 2. Był to kolejny fałszywy renons w tym samym kolorze popełniony przez tego samego gracza, a pierwszy z nich został uprawomocniony.
 3. Fałszywy renons został popełniony przez niezagranie karty przygwożdżonej lub karty dziadka.
 4. Uwagę na fałszywy renons zwrócono po zgłoszeniu przez gracza strony niewykraczającej zapowiedzi w następnym rozdaniu.
 5. Uwagę na fałszywy renons zwrócono po zakończeniu rundy.
 6. Fałszywy renons został popełniony w dwunastej lewie.
 7. Obie strony popełniły fałszywy renons w tym samym rozdaniu i oba fałszywe renonsy zostały uprawomocnione.
 8. Fałszywy renons został poprawiony według przepisu 62C3.

Rekompensata szkody

 1. Jeżeli sędzia uzna, że po uprawomocnionym fałszywym renonsie, również niepodlegającym automatycznemu przekazaniu lew, szkoda poniesiona przez stronę niewykraczającą nie została wystarczająco naprawiona przez postanowienia niniejszego przepisu, to należy orzec wynik rozjemczy.
  1. Jeżeli ten sam gracz popełnił więcej niż jeden fałszywy renons w tym samym kolorze (patrz punkt B2 powyżej) sędzia orzeka wynik rozjemczy, jeśli strona niewykraczająca prawdopodobnie wzięłaby więcej lew, gdyby jeden lub więcej z późniejszych fałszywych renonsów nie został popełniony.
  2. Gdy obie strony popełniły fałszywe renonsy w tym samym rozdaniu (patrz punkt B7 powyżej) i sędzia uzna, że uczestnik poniósł szkodę, należy orzec wynik rozjemczy oparty na prawdopodobnym wyniku, który zostałby osiągnięty, gdyby nie popełniono żadnego fałszywego renonsu.

* Dla celów niniejszego przepisu lewa wzięta w dziadku nie jest lewą wziętą przez rozgrywającego.