strona tytułowa spis treści indeks ← 64 → 66 EN: Law 65

Układanie lew

Skompletowana lewa

Gdy w lewie zagrano cztery karty, każdy gracz odwraca swoją kartę koszulką do góry i układa przed sobą na stole.

Oznaczanie przynależności lew

  1. Jeżeli strona gracza wzięła lewę, kartę układa się dłuższą osią ku partnerowi.
  2. Jeżeli lewę wzięli przeciwnicy, kartę układa się dłuższą osią w kierunku przeciwników.
  3. Gracz może zwrócić uwagę na nieprawidłowo ułożoną kartę, ale prawo to wygasa, gdy jego strona wyjdzie lub zagra w następnej lewie. Po późniejszym zwróceniu uwagi może mieć zastosowanie przepis 16B.

Uporządkowanie

Każdy gracz układa swoje karty w równy szereg, w którym zachodzą one na siebie w kolejności zagrywania tak, aby można było odtworzyć rozgrywkę po jej zakończeniu, a w razie potrzeby ustalić liczbę lew wziętych przez każdą stronę lub też kolejność zagranych kart.

Uzgodnienie wyniku rozgrywki

Gracz nie powinien zmieniać kolejności swoich zgranych kart, dopóki nie zostanie uzgodniona liczba wziętych lew. Gracz, który nie przestrzega niniejszego przepisu, naraża się na utratę praw do roszczenia spornych lew oraz do zarzucenia lub zaprzeczenia popełnienia fałszywego renonsu.