strona tytułowa spis treści indeks ← 89 → 91 EN: Law 90

Kary proceduralne

Uprawnienia sędziego

Oprócz orzekania sprostowań wynikających z postanowień niniejszych przepisów sędzia może wymierzać także kary proceduralne za wszelkie wykroczenia, które przesadnie opóźniają lub utrudniają grę, naruszają jej właściwy przebieg, przeszkadzają innym uczestnikom albo powodują orzeczenie wyniku rozjemczego.

Wykroczenia podlegające karze proceduralnej

Do wykroczeń podlegających karom proceduralnym należą między innymi (ale nie tylko):

  1. Przybycie gracza czy też uczestnika po wyznaczonym terminie rozpoczęcia gry.
  2. Nadmiernie powolna gra uczestnika.
  3. Dyskutowanie o licytacji, rozgrywce lub o wyniku rozdania, które może być usłyszane przy innym stole.
  4. Niedozwolone porównywanie wyników z innym uczestnikiem.
  5. Dotykanie lub branie do ręki kart należących do innego gracza (patrz przepis 7).
  6. Umieszczenie jednej lub więcej kart w niewłaściwej przegródce pudełka rozdaniowego.
  7. Odstępstwa od prawidłowego przebiegu gry (jak zaniechanie przeliczenia kart własnej ręki, rozegranie niewłaściwego rozdania, itp.), które wymagają orzeczenia wyniku rozjemczego dla jakiegoś uczestnika.
  8. Brak niezwłocznego zastosowania się do regulaminu zawodów lub do poleceń sędziego.