strona tytułowa spis treści indeks ← 88 → 90 EN: Law 89

Przepis został zmodyfikowany, obowiązuje w poniższym brzmieniu od początku 2024 roku. Wcześniejszą wersję można znaleźć tutaj.

Zabronione zachowania i naganne postępowanie

Wykroczeniem jest:

  1. Dążenie do uzyskania w niedozwolony sposób informacji o aktualnie granym rozdaniu lub o rozdaniach przeznaczonych do rozegrania później.
  2. Wykorzystanie niedozwolonej informacji o aktualnie granym rozdaniu lub o rozdaniach przeznaczonych do rozegrania później.
  3. Przekazanie lub próba przekazania partnerowi w niedozwolony sposób informacji o aktualnie granym rozdaniu.
  4. Przekazywanie lub próba przekazania innym graczom informacji o rozdaniach przeznaczonych do rozegrania później.

Gracz, który narusza punkt A powyżej, podlega sankcjom związanym z nagannym postępowaniem, określonym w odpowiednim kodeksie dyscyplinarnym.*

Do postawienia lub poparcia zarzutów wykorzystania przez zawodnika niedozwolonych metod porozumiewania się można wykorzystać analizę statystyczną lub probabilistyczną.

Każde z poniższych może zostać uznane za podstawę do stwierdzenia niedozwolonego działania, niezależnie od faktycznego wyniku rozpatrywanych rozdań lub późniejszych działań (lub ich braku) partnera:

  1. Istnienie statystycznie istotnej korelacji pomiędzy sposobem bycia lub zachowaniem się gracza a posiadanymi przez niego kartami.
  2. Istnienie statystycznie istotnej korelacji między nietypowym wyborem akcji przez gracza a kartami posiadanymi przez jego partnera lub przeciwnika.
  3. Posiadanie uzyskanych w niedozwolony sposób informacji, które odnoszą się do rozdań przeznaczonych do rozegrania później lub do nieopublikowanych wyników.

* Organizacja Nadzorująca może również wziąć pod uwagę dowody pochodzące z zawodów rozgrywanych poza jej jurysdykcją, w tym działania dyscyplinarne podjęte przez inną Organizację Nadzorującą.