strona tytułowa spis treści indeks ← 49 → 51 EN: Law 50

Dysponowanie kartą przygwożdżoną

Karta przedwcześnie odsłonięta przez obrońcę (lecz nie karta wyjścia, patrz przepis 57A) staje się kartą przygwożdżoną, chyba że sędzia orzeknie inaczej (patrz przepis 49 i może mieć zastosowanie przepis 72C).

Karta przygwożdżona pozostaje odsłonięta

Karta przygwożdżona musi leżeć odsłonięta na stole tuż przed graczem, do którego należy, dopóki nie zostanie wybrane sprostowanie.

Normalna karta przygwożdżona i podrzędna karta przygwożdżona

Pojedyncza blotka odsłonięta nieumyślnie (na przykład w wyniku zagrania w lewie dwóch kart jednocześnie albo przypadkowego upuszczenia karty) staje się podrzędną kartą przygwożdżoną. Każdy honor lub jakakolwiek karta odsłonięta wskutek celowego zagrania (na przykład wyjścia poza kolejnością lub popełnienia, a następnie poprawienia fałszywego renonsu) staje się normalną kartą przygwożdżoną. Jeżeli dany obrońca ma więcej niż jedną kartę przygwożdżoną, to każda z nich staje się normalną kartą przygwożdżoną.

Dysponowanie podrzędną kartą przygwożdżoną

Jeżeli obrońca ma podrzędną kartę przygwożdżoną, to nie wolno mu zagrać innej blotki w tym samym kolorze, dopóki nie zagra karty przygwożdżonej, ale może zagrać zamiast niej honor. Partner obrońcy nie jest narażony na ograniczenia wistowe, ale patrz punkt E poniżej.

Dysponowanie normalną kartą przygwożdżoną

Dopóki obrońca ma normalną kartę przygwożdżoną, zarówno on, jak i jego partner, mogą być narażeni na ograniczenia, wykraczający – ilekroć przypada na niego kolejność zagrywania, a jego partner – ilekroć przypada na niego kolejność wyjścia.

  1. Z wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie (b) poniżej normalna karta przygwożdżona musi zostać zagrana przy pierwszej przepisowej sposobności wyjścia, dodania do koloru, zrzutki lub przebitki. Jeżeli obrońca ma dwie lub więcej kart przygwożdżonych, które mogą zostać prawidłowo zagrane, rozgrywający określa, którą z nich ma zagrać.
  2. Obowiązek dodania do koloru oraz ograniczenia wyboru wyjścia lub dołożenia mają pierwszeństwo przed wymogiem zagrania normalnej karty przygwożdżonej, ale karta przygwożdżona musi pozostać nadal odsłonięta na stole i zostać zagrana przy następnej przepisowej sposobności.
 1. Gdy kolejność wyjścia przypada na obrońcę, którego partner ma normalną kartę przygwożdżoną, to nie wolno mu dokonać wyjścia, dopóki rozgrywający nie oświadczy, jakiego dokonał wyboru spośród poniższych możliwości (jeśli ten obrońca wyjdzie wcześniej jakąś kartą, to podlega sprostowaniu według przepisu 49). Rozgrywający może:
  1. Nakazać* albo zakazać* obrońcy wyjścia w kolor karty przygwożdżonej (gdy partner ma dwie lub więcej kart przygwożdżonych, patrz przepis 51). W drugim przypadku zakaz obowiązuje dopóki ten obrońca utrzymuje się przy wyjściu. Gdy rozgrywający wybierze którąś z tych możliwości, wówczas karta przestaje być kartą przygwożdżoną i zostaje podjęta.
  2. Nie egzekwować nakazu ani zakazu wyjścia, wówczas obrońca może wyjść dowolną kartą, a karta partnera pozostaje na stole jako przygwożdżona**. Jeżeli rozgrywający wybierze tę możliwość, postanowienia przepisu 50D nadal obowiązują, dopóki karta pozostaje przygwożdżona.

Informacje z karty przygwożdżonej

 1. Informacje pochodzące z karty przygwożdżonej i z obowiązku jej zagrania są legalne dla wszystkich graczy, dopóki karta przygwożdżona pozostaje na stole.
 2. Informacje pochodzące z karty przygwożdżonej, która została podjęta (jak opisano w przepisie 50D2a), jest nielegalna dla partnera gracza, którego karta była przygwożdżona (patrz przepis 16C), ale legalna dla rozgrywającego.
 3. Gdy karta przygwożdżona została zagrana, informacje pochodzące z okoliczności jej przygwożdżenia są nielegalne dla partnera gracza, który ma tę kartę. (W przypadku karty przygwożdżonej, która nie została jeszcze zagrana, patrz punkt E1 powyżej).
 4. Po zastosowania punktu E1 należy orzec wynik rozjemczy, jeśli sędzia po zakończeniu rozgrywki uzna, że bez pomocy uzyskanej poprzez odkrycie karty wynik rozdania mógłby być inny i w konsekwencji strona niewykraczająca poniosła szkodę (patrz przepis 12B1). Przyznając wynik rozjemczy, sędzia powinien dążyć do przywrócenia wyniku rozdania najbliższego prawdopodobnemu wynikowi, który zostałby uzyskany bez wpływu kart przygwożdżonych.

* Jeżeli gracz nie może dokonać takiego wyjścia, patrz przepis 59.

** Jeżeli partner obrońcy posiadającego kartę przygwożdżoną utrzymuje się przy wyjściu, a karta przygwożdżona nie została jeszcze zagrana, wszystkie wymogi i postanowienia przepisu 50D2 obowiązują nadal w następnej lewie.