strona tytułowa spis treści indeks ← 71 → 73 EN: Law 72

Zasady ogólne

Przestrzeganie przepisów

Zawody brydża porównawczego powinny być rozgrywane w ścisłej zgodności z niniejszymi przepisami. Głównym celem jest uzyskanie lepszego wyniku niż inni uczestnicy, stosując się przy tym do procedur prawnych i standardów etycznych przedstawionych w niniejszych przepisach.

Naruszenie przepisu

  1. Gracz nie ma prawa naruszać przepisu w sposób zamierzony, nawet jeśli jest gotowy zaakceptować przewidziane sprostowanie.
  2. W ogólności gracz nie ma obowiązku zwrócić uwagi na naruszenie przepisu przez własną stronę (ale patrz przepis 20F w przypadku błędnego wyjaśnienia oraz przepisy 62A79A2).
  3. Graczowi nie wolno próbować zataić wykroczenia, na przykład przez popełnienie kolejnego fałszywego renonsu, przez ukrywanie karty ujawniającej fałszywy renons lub przez przedwczesne zmieszanie kart.

Świadomość możliwej szkody

Jeżeli sędzia ustali, że wykraczający w chwili popełniania nieprawidłowości mógł zdawać sobie sprawę, że ta nieprawidłowość może wyrządzić szkodę stronie niewykraczającej, należy nakazać kontynuowanie licytacji i rozgrywki (jeśli nie jest zakończona). Po zakończeniu rozgrywki sędzia orzeka wynik rozjemczy, jeśli uzna, że strona wykraczająca odniosła korzyść poprzez to wykroczenie.