strona tytułowa spis treści indeks ← 70 → 72 EN: Law 71

Unieważnienie zrzeczenia

Raz zgłoszone zrzeczenie musi obowiązywać, z wyjątkiem gdy przed upływem okresu reklamacyjnego określonego przepisem 79C należy je unieważnić:

  1. Jeżeli gracz zrzekł się lewy, którą jego strona faktycznie wzięła, albo
  2. Jeżeli gracz zrzekł się lewy, której jego strona nie mogła oddać w żadnym wariancie normalnego* zagrania pozostałych kart.

Wynik rozdania ulega zmianie, a taką lewę przyznaje się stronie gracza wycofującego zrzeczenie.

* W odniesieniu do przepisów 7071 przez „normalne” rozumie się także zagranie nieostrożne albo słabe w stosunku do klasy gracza.