strona tytułowa spis treści indeks ← 78 → 80 EN: Law 79

Lewy wzięte

Uzgodnienie liczby wziętych lew

  1. Przed schowaniem do pudełka wszystkich czterech rąk należy uzgodnić liczbę wziętych lew.
  2. Gracz nie ma prawa świadomie akceptować zapisu za lewę, której jego strona nie wzięła, ani uznać zrzeczenia się lewy, której przeciwnicy nie mogli oddać.

Niezgodność co do liczby wziętych lew

Gdy pojawia się niezgodność dotycząca liczby wziętych lew, sędzia musi zostać wezwany i:

  1. Sędzia ustala, czy nastąpiła deklaracja lub zrzeczenie; jeśli tak, to stosuje przepis 69B lub przepis 71.
  2. Jeżeli punkt B1 nie ma zastosowania, sędzia orzeka, jaki wynik należy zapisać.
  3. Jeżeli sędzia nie jest wezwany przed zakończeniem rundy, wynik może zostać zmieniony dla obu stron tylko w przypadku, gdy sędzia jest w pełni przekonany, jaki wynik uzyskano przy stole. W przeciwnym razie powinien albo utrzymać zapisany wynik, albo obniżyć wynik jednej strony bez podwyższania go drugiej.

Błąd w zapisie

  1. Błąd przy wprowadzaniu lub obliczaniu uzgodnionego zapisu popełniony przez gracza lub obsługę zawodów może zostać poprawiony przed upływem terminu lub terminów wyznaczonych przez Organizatora Zawodów. O ile nie wyznaczy on terminu późniejszego*, to okres reklamacyjny upływa po 30 minutach od udostępnienia oficjalnych wyników do wglądu.
  2. Za zgodą Organizatora Zawodów błąd w zapisie może być poprawiony po upływie okresu reklamacyjnego, jeśli sędzia jest ponad wszelką wątpliwość przekonany, że zapis jest błędny.

* Krótszy okres może być określony, jeśli wymagają tego specjalne warunki zawodów.