strona tytułowa spis treści indeks ← 77 → 79 EN: Law 78

Metody obliczania wyników i regulamin zawodów

Obliczanie wyniku w punktach turniejowych (PT)

W grze na punkty turniejowe (PT) każdy uczestnik otrzymuje punkty za porównywane zapisy uzyskane przez innych uczestników w tym samym rozdaniu: 2 PT za każdy zapis gorszy, 1 PT za każdy zapis równy i 0 PT za każdy zapis lepszy od uzyskanego przez uczestnika.

Obliczanie wyniku w międzynarodowych punktach meczowych (IMP)

W grze na międzynarodowe punkty meczowe (IMP) różnicę punktów między dwoma porównywanymi zapisami zamienia się na IMP według poniższej skali:

SKALA MIĘDZYNARODOWYCH PUNKTÓW MECZOWYCH

różnica zapisów IMP różnica zapisów IMP różnica zapisów IMP
0-100370-42091500-174017
20-401430-490101750-199018
50-802500-590112000-224019
90-1203600-740122250-249020
130-1604750-890132500-299021
170-2105900-1090143000-349022
220-26061100-1290153500-399023
270-31071300-1490164000+24
320-3608

Obliczanie wyniku w zapisie sumarycznym

Przy grze na zapis sumaryczny wynik każdego uczestnika stanowi suma zapisów uzyskanych przez niego we wszystkich rozegranych rozdaniach.

Regulamin zawodów

Za zgodą Organizacji Nadzorującej możliwe jest stosowanie innych metod obliczania wyników (na przykład przeliczanie na punkty zwycięskie VP). Przed każdymi zawodami Organizator Zawodów powinien opublikować Regulamin Zawodów. Regulamin powinien szczegółowo opisywać warunki uczestnictwa, metody obliczania wyników, wyłonienia zwycięzców, różnicowania lokat dzielonych, itp. Regulamin nie może być sprzeczny z przepisami lub innymi regulaminami i ma zawierać wszystkie informacje wymagane przez Organizację Nadzorującą. Powinien być udostępniony uczestnikom zawodów.

† Zamiast 2 PT i 1 PT można stosować odpowiednio 1 PT i 1/2 PT (przypis PZBS).