strona tytułowa spis treści indeks ← 68 → 70 EN: Law 69

Uznanie deklaracji lub zrzeczenia

Uprawomocnienie uznania

Uznanie uprawomocnia się, gdy strona przeciwna zgodzi się na deklarację lub zrzeczenie i nie wyrazi zastrzeżenia przed zgłoszeniem zapowiedzi w następnym rozdaniu albo przed zakończeniem rundy, którekolwiek nastąpi wcześniej. Wynik rozdania jest taki, jak gdyby lewy objęte deklaracją albo zrzeczeniem zostały, odpowiednio, wzięte albo oddane w normalnej rozgrywce.

Wycofanie uprawomocnionego uznania

Uznanie deklaracji albo zrzeczenia (patrz punkt A) może zostać wycofane przed upływem okresu reklamacyjnego określonego przepisem 79C:

  1. Jeżeli gracz zgodził się na oddanie lewy, którą jego strona faktycznie wzięła, albo
  2. Jeżeli gracz zgodził się na oddanie lewy, którą jego strona prawdopodobnie by wzięła, gdyby gra była kontynuowana.

Wynik rozdania ulega zmianie, a taką lewę przyznaje się stronie gracza wycofującego uznanie.