strona tytułowa spis treści indeks ← 67 → 69 EN: Law 68

Deklaracja lub zrzeczenie się lew

Zgodnie z niniejszymi przepisami oświadczenie lub działanie gracza stanowi deklarację lub zrzeczenie się lew tylko wtedy, gdy odnosi się do innych lew niż bieżąca. Jeżeli to oświadczenie lub działanie odnosi się tylko do zamiaru wzięcia lub oddania bieżącej, jeszcze nieskompletowanej lewy, gra przebiega normalnie. Karty odsłonięte lub ujawnione przez obrońców nie stają się kartami przygwożdżonymi, lecz mogą mieć zastosowanie przepisy 1657A.

Definicja deklaracji

Oświadczenie rozgrywającego lub obrońcy, że jego strona weźmie określoną liczbę lew, jest deklaracją tych lew. Gracz deklaruje również wtedy, gdy sugeruje skrócenie rozgrywki lub też pokazuje swoje karty (o ile inny zamiar nie jest oczywisty, na przykład jeśli rozgrywający wykłada swoją rękę po pierwszym wyjściu poza kolejnością, stosuje się przepis 54 zamiast niniejszego).

Definicja zrzeczenia

 1. Oświadczenie rozgrywającego lub obrońcy, że jego strona odda określoną liczbę lew, jest zrzeczeniem się tych lew. Deklaracja określonej liczby lew jest równocześnie zrzeczeniem się reszty, o ile taka istnieje. Gracz zrzeka się wszystkich pozostałych lew, gdy zrzuca swoją rękę.
 2. Niezależnie od punktu B1, jeżeli obrońca próbuje zrzec się jednej lub więcej niż jednej lewy, a jego partner od razu się temu sprzeciwia, uważa się, że deklaracja ani zrzeczenie nie miało miejsca. Ponieważ mogło nastąpić przekazanie nielegalnej informacji, powinno się niezwłocznie przywołać sędziego. Rozgrywka przebiega dalej. Żadna karta odsłonięta przez obrońcę w tych okolicznościach nie jest kartą przygwożdżoną, ale do informacji wynikającej z jej odsłonięcia stosuje się przepis 16C i partnerowi obrońcy, który ją odsłonił, nie wolno wykorzystać tej informacji.

Wymagane wyjaśnienie

Deklaracji powinno od razu towarzyszyć jednoznaczne oświadczenie dotyczące linii rozgrywki lub obrony, w tym kolejności zagrywania kart, dzięki której zawodnik zamierza wziąć deklarowane lewy. Gracz, który deklaruje lub zrzeka się lew, pokazuje swoją rękę.

Wstrzymanie gry

Po deklaracji lub zrzeczeniu rozgrywka zostaje wstrzymana.

 1. Jeżeli deklaracja lub zrzeczenie zostaje uznane, stosuje się przepis 69.
 2. Jeżeli jest ono kwestionowane przez dowolnego gracza (włączając dziadka), wówczas:
  1. Sędzia może zostać niezwłocznie przywołany, żadne działanie nie powinno zostać podjęte przed jego przybyciem i stosuje się przepis 70 lub
  2. Na wniosek przeciwników strony deklarującej lub zrzekającej się lew, gra może być kontynuowana pod następującymi warunkami:
   1. Wszyscy czterej gracze muszą wyrazić zgodę. W przeciwnym razie zostaje przywołany sędzia i postępuje jak w punkcie (a) powyżej.
   2. Wcześniejsza deklaracja lub zrzeczenie zostaje unieważniona i nie podlega rozstrzyganiu. Przepisy 1650 nie mają zastosowania, a uzyskany następnie wynik należy utrzymać.