strona tytułowa spis treści indeks ← 66 → 68 EN: Law 67

Lewa wadliwa

Przed zagraniem obu stron w następnej lewie

Gdy gracz nie dołożył karty albo zagrał więcej niż jedną kartę w lewie, to taki błąd musi być sprostowany, o ile zwrócono uwagę na nieprawidłowość, zanim gracze obu stron zagrali w następnej lewie.

 1. Jeżeli wykraczający nie dołożył karty w lewie, uzupełnia tę lewę kartą, którą może dołożyć przepisowo.
 2. Jeżeli wykraczający zagrał w lewie więcej niż jedną kartę, należy zastosować przepis 45E (Piąta karta zagrana w lewie) albo przepis 58B (Jednoczesne zagranie kart z jednej ręki).

Po zagraniu obu stron w następnej lewie

Gdy sędzia stwierdzi, że któraś lewa była wadliwa (na podstawie faktu, że jeden gracz ma za dużo kart w ręce i odpowiednio za mało zgranych albo odwrotnie), a obie strony zagrały w następnej lewie, postępuje jak poniżej:

 1. Jeżeli w wadliwej lewie wykraczający nie dołożył karty, należy nakazać mu, aby niezwłocznie odsłonił przed sobą kartę, a następnie umieścił ją wśród swoich zgranych kart (karta ta nie powoduje zmiany przynależności lewy), przy czym:
  1. Jeżeli wykraczający ma kartę w kolorze wyjścia w wadliwej lewie, musi dołożyć wybraną kartę w tym kolorze. Uważa się, że popełnił fałszywy renons w wadliwej lewie, i podlega utracie jednej lewy przeniesionej zgodnie z przepisem 64A2.
  2. Jeżeli wykraczający nie ma karty w kolorze wyjścia w wadliwej lewie, dokłada do swoich zgranych kart dowolnie wybraną kartę. Uważa się, że popełnił fałszywy renons w wadliwej lewie, i podlega utracie jednej lewy przeniesionej zgodnie z przepisem 64A2.
  1. Jeżeli w wadliwej lewie wykraczający zagrał więcej niż jedną kartę, sędzia ogląda zagrane karty i nakazuje wykraczającemu, aby pozostawił jedną kartę widoczną podczas zagrywania w lewie wadliwej, przyłączając do ręki pozostałe karty* (jeśli sędzia nie może ustalić, która karta była widoczna, wykraczający pozostawia wśród zgranych kart najstarszą, jaką mógł w tej lewie przepisowo zagrać). Przynależność wadliwej lewy nie ulega zmianie.
  2. Każdą przyłączoną kartę uważa się za należącą nieprzerwanie do ręki wykraczającego i niezagranie jej w którejś z wcześniejszych lew może stanowić fałszywy renons.
 2. Gdy sędzia ustali, że wykraczający zagrał kartę w lewie, ale nie umieścił jej wśród zakrytych lew, odnajduje tę kartę i poprawnie umieszcza ją wśród zgranych kart wykraczającego. Należy orzec wynik rozjemczy, jeśli ta sama karta została zagrana w późniejszej lewie i jest za późno na poprawienie nieprzepisowego zagrania.

* Sędzia powinien zapobiec, o ile to możliwe, odsłonięciu wycofywanych kart obrońcy. Jeżeli wycofywana karta obrońcy zostanie odsłonięta, staje się kartą przygwożdżoną (patrz przepis 50).