strona tytułowa spis treści indeks ← 57 → 59 EN: Law 58

Wyjścia lub zagrania jednoczesne

Jednoczesne zagranie dwóch graczy

Wyjście lub zagranie jednoczesne z przepisowym wyjściem lub zagraniem innego gracza uznaje się za zagranie późniejsze.

Jednoczesne zagranie kart z jednej ręki

Jeżeli gracz zagrywa dwie lub kilka kart naraz:

  1. Jeżeli tylko jedna z nich jest widoczna, to tę kartę uznaje się za zagraną, a pozostałe podejmuje się bez dalszych sprostowań (patrz przepis 47F).
  2. Jeżeli widoczna jest więcej niż jedna karta, to wykraczający wskazuje tę, którą deklaruje jako kartę zagraną. Gdy wykraczający jest obrońcą, każda inna odsłonięta karta staje się kartą przygwożdżoną (patrz przepis 50).
  3. Po wycofaniu przez wykraczającego odsłoniętej karty, do której przeciwnik dołożył już swoją kartę w tej lewie zgodnie z kolejnością zagrywania, przeciwnik ten może wycofać tak dołożoną kartę i zastąpić ją inną kartą bez dalszych sprostowań (ale patrz przepis 16C).
  4. Jeżeli zagranie jednoczesne nie zostanie wykryte przed zagraniem graczy obu stron w następnej lewie, stosuje się przepis 67.