strona tytułowa spis treści indeks ← 56 → 58 EN: Law 57

Przedwczesne wyjście lub zagranie

Przedwczesne zagranie lub wyjście w następnej lewie

Gdy obrońca wychodzi w następnej lewie, zanim jego partner dołożył kartę w bieżącej lewie, a także gdy obrońca dokłada kartę poza kolejnością, zanim jego partner dołożył swoją, wówczas karta tak zagrana staje się normalną kartą przygwożdżoną, a rozgrywający dokonuje wyboru jednej z poniższych możliwości. Może on:

  1. Nakazać partnerowi wykraczającego, aby w bieżącej lewie dołożył swoją najstarszą kartę w kolorze wyjścia, albo
  2. Nakazać partnerowi wykraczającego, aby w bieżącej lewie dołożył swoją najmłodszą kartę w kolorze wyjścia, albo
  3. Nakazać partnerowi wykraczającego dołożenie karty w innym kolorze wyznaczonym przez rozgrywającego, albo
  4. Zakazać partnerowi wykraczającego dołożenia karty w innym kolorze wyznaczonym przez rozgrywającego.

Partner wykraczającego nie może spełnić żądania rozgrywającego

Jeżeli partner wykraczającego nie jest w stanie wykonać sprostowania wybranego przez rozgrywającego (patrz punkt A powyżej), to może zagrać dowolną kartę zgodnie z przepisem 59.

Zagranie rozgrywającego lub dziadka

  1. Przedwczesne zagranie obrońcy przed zagraniem partnera nie podlega sprostowaniu, jeśli rozgrywający zagrał z obu rąk. Karta nie jest jednak uważana za zagraną z dziadka, dopóki rozgrywający nie poleci (lub inaczej nie wskaże*) zagrania.
  2. Przedwczesne zagranie obrońcy przed zagraniem partnera nie podlega sprostowaniu, jeśli dziadek z własnej woli przedwcześnie zadysponował kartę przed swoim RHO lub nielegalnie zasugerował jej zagranie.
  3. Przedwczesnego zagrania (nie wyjścia) rozgrywającego z dowolnej ręki nie wolno wycofać, o ile jest przepisowe.

Przedwczesne zagranie, gdy kolejność zagrania przypadała na RHO

Gdy obrońca próbuje dołożyć (nie wyjść) w lewie, gdy kolejność zagrania przypada na jego RHO, może mieć zastosowanie przepis 16. Jeżeli jego karta może zostać przepisowo zagrana w tej lewie, musi zostać zagrana, gdy przypadnie na niego kolejność zagrywania. W przeciwnym razie karta staje się normalną kartą przygwożdżoną.

* Jak gestem lub skinieniem głową.