strona tytułowa spis treści indeks ← 69 → 71 EN: Law 70

Sporna deklaracja lub zrzeczenie

Ogólny cel

Rozstrzygając kwestię spornej deklaracji lub zrzeczenia, sędzia ustala wynik rozdania możliwie najbardziej sprawiedliwy dla obu stron, ale każdą wątpliwość należy rozpatrzyć na niekorzyść deklarującego. Sędzia postępuje, jak określono poniżej.

Powtórzenie oświadczenia

  1. Sędzia nakazuje deklarującemu, aby powtórzył oświadczenie złożone podczas deklaracji.
  2. Następnie sędzia wysłuchuje zastrzeżeń przeciwników dotyczących deklaracji (ale bierze pod uwagę nie tylko te zastrzeżenia).
  3. Sędzia może nakazać graczom, aby pozostałe karty położyli odsłonięte na stole.

Nieściągnięty atut

Gdy w ręce jednego z przeciwników pozostał atut, należy przyznać przeciwnikom lewę lub lewy, jeśli:

  1. Deklarujący nie wspomniał o tym atucie w swoim oświadczeniu oraz
  2. Jest prawdopodobne, iż deklarujący nie zdawał sobie sprawy, że u przeciwnika pozostał atut, oraz
  3. Istniała możliwość wzięcia lewy tym atutem w wyniku jakiegoś normalnego* zagrania.

Postępowanie sędziego

  1. Sędziemu nie wolno zaakceptować od deklarującego propozycji korzystnego sposobu gry nieujętego w początkowym oświadczeniu, jeśli istnieje inny, mniej korzystny wariant normalnego* zagrania.
  2. Sędzia nie akceptuje żadnej części deklaracji obrońcy, która zależy od wybrania przez jego partnera określonego zagrania spośród innych możliwych normalnych* zagrań.

Sposób gry nieujęty w oświadczeniu

  1. Sędziemu nie wolno uznać żadnej linii rozgrywki lub obrony nieujętej w oświadczeniu, której powodzenie wymaga, aby określona karta znajdowała się w ręce określonego przeciwnika, chyba że w kolorze tej karty któryś przeciwnik nie dodał do koloru, zanim deklaracja została zgłoszona, albo nie dodałby potem w każdym wariancie normalnego* zagrania.
  2. Organizacja Nadzorująca może określić kolejność (na przykład „gra górą”) zagrania kart w kolorze, którą sędzia powinien przyjąć, jeśli nie było to wyjaśnione w oświadczeniu złożonym podczas deklaracji (ale zawsze podlegającą innym wymaganiom niniejszego przepisu).

* W odniesieniu do przepisów 7071 przez „normalne” rozumie się także zagranie nieostrożne albo słabe w stosunku do klasy gracza.