strona tytułowa spis treści indeks ← 79 → 81 EN: Law 80

Regulaminy i organizacja

Organizacja Nadzorująca

 1. W świetle niniejszych przepisów Organizacją Nadzorującą jest:
  1. Światowa Federacja Brydża dla swoich światowych turniejów i zawodów.
  2. Odpowiednia Organizacja Strefowa dla turniejów i zawodów przeprowadzanych pod jej zwierzchnictwem.
  3. Krajowa Organizacja Brydżowa dla pozostałych turniejów i zawodów przeprowadzanych pod jej zwierzchnictwem.
 2. Obowiązki i uprawnienia Organizacji Nadzorującej określone są w niniejszych przepisach.
 3. Organizacja Nadzorująca może delegować swoje uprawnienia (będąc nadal w pełni odpowiedzialna za ich wykorzystanie) lub może je scedować (wtedy nie ponosi dalszej odpowiedzialności).

Organizator Zawodów

 1. Organizacja Nadzorująca może powołać podmiot zwany „Organizatorem Zawodów”, który podlegając wymaganiom Organizacji Nadzorującej i niniejszym przepisom, jest odpowiedzialny za przygotowanie i organizację turnieju lub zawodów. Organizator Zawodów może delegować swoje obowiązki i uprawnienia, ale nadal ponosi odpowiedzialność za ich wypełnienie. Organizacja Nadzorująca i Organizator Zawodów mogą stanowić ten sam organ.
 2. Uprawnienia i obowiązki Organizatora Zawodów obejmują:
  1. Powołanie sędziego. Jeżeli go nie ma, gracze powinni powierzyć pełnienie jego obowiązków wybranej osobie.
  2. Wcześniejsze przygotowanie turnieju, w tym przygotowanie pomieszczeń, sprzętu i zaspokojenie wszelkich innych potrzeb logistycznych.
  3. Ustalenie daty oraz godziny rozpoczęcia każdej sesji.
  4. Ustalenie warunków uczestnictwa.
  5. Ustalenie zasad licytacji oraz rozgrywki zgodnie z niniejszymi przepisami wraz ze specjalnymi warunkami (na przykład, przy grze z zasłonami, można zmienić sprostowania nieprawidłowości, o których nie dowiadują się gracze oddzieleni zasłoną).
  6. Ogłoszenie regulaminów uzupełniających niniejsze przepisy, ale niestojących z nimi w sprzeczności.
   1. Powołanie* pomocników potrzebnych sędziemu.
   2. Powołanie innego personelu i określenie zakresu ich obowiązków.
  7. Przyjmowanie* zgłoszeń uczestników i sporządzanie ich listy.
  8. Ustalenie regulaminu przeprowadzania zawodów oraz ogłoszenie go uczestnikom.
  9. Zorganizowanie* zbierania zapisów rozdań, obliczenie wyników oraz umieszczanie ich w oficjalnej dokumentacji.
  10. Przygotowanie możliwości rozstrzygania odwołań według przepisu 93.
  11. Inne uprawnienia i obowiązki przyznane niniejszymi przepisami.

* Normalne jest, że sędzia przejmuje odpowiedzialność za niektóre lub wszystkie zadania nałożone na Organizatora Zawodów.