strona tytułowa spis treści indeks ← 50 → 52 EN: Law 51

Dwie lub więcej kart przygwożdżonych

Zagranie gracza wykraczającego

Jeżeli obrońca, na którego przypada kolejność zagrywania, ma dwie lub więcej kart przygwożdżonych, które może przepisowo zagrać, wówczas rozgrywający wskazuje, która z nich ma zostać zagrana.

Wyjście partnera gracza wykraczającego

    1. Gdy obrońca ma dwie lub więcej kart przygwożdżonych w jednym kolorze i rozgrywający nakazuje* partnerowi obrońcy wyjście w ten kolor, wówczas wszystkie karty tego koloru przestają być kartami przygwożdżonymi i zostają podjęte, a obrońca może zagrać w lewie dowolną przepisową kartę.
    2. Gdy obrońca ma dwie lub więcej kart przygwożdżonych w jednym kolorze i rozgrywający zakazuje* partnerowi obrońcy wyjścia w ten kolor, obrońca podejmuje wszystkie karty przygwożdżone tego koloru i może zagrać w lewie dowolną przepisową kartę. Zakaz obowiązuje, dopóki gracz utrzymuje się przy wyjściu.
    1. Gdy obrońca ma karty przygwożdżone w więcej niż jednym kolorze (patrz przepis 50D2a), a kolejność wyjścia przypada na jego partnera, rozgrywający może nakazać* partnerowi wyjście w dowolny spośród kolorów, w których obrońca ma karty przygwożdżone (ale stosuje się punkt B1a powyżej).
    2. Gdy obrońca ma karty przygwożdżone w więcej niż jednym kolorze, a kolejność wyjścia przypada na jego partnera, rozgrywający może zakazać* partnerowi obrońcy wyjścia w jeden lub więcej z tych kolorów. Obrońca podejmuje wtedy wszystkie karty przygwożdżone w kolorze lub w kolorach objętych zakazem rozgrywającego i może zagrać w lewie dowolną przepisową kartę. Zakaz taki obowiązuje, dopóki gracz utrzymuje się przy wyjściu.
    3. Gdy obrońca ma karty przygwożdżone w więcej niż jednym kolorze, a kolejność wyjścia przypada na jego partnera, rozgrywający może wybrać nieegzekwowanie nakazu ani zakazu wyjścia. W takim przypadku partner obrońcy może wyjść dowolną kartą, a karty obrońcy pozostają na stole jako przygwożdżone**. Jeżeli ta możliwość jest wybrana, postanowienia przepisów 5051 nadal obowiązują, dopóki karty pozostają przygwożdżone.

* Jeżeli gracz nie może dokonać takiego wyjścia, patrz przepis 59.

** Jeżeli partner obrońcy posiadającego karty przygwożdżone utrzymuje się przy wyjściu, wszystkie wymogi i postanowienia przepisu 51B2 obowiązują nadal w następnej lewie.