strona tytułowa spis treści indeks ← 48 → 50 EN: Law 49

Odsłonięcie kart obrońcy

Wyłączając normalny przebieg gry lub zastosowanie przepisu (patrz na przykład przepis 47E), ilekroć odsłonięta karta obrońcy znajdzie się w położeniu, w którym partner może ją rozpoznać, czy też obrońca nazwie kartę w swojej ręce, to każda taka karta staje się kartą przygwożdżoną (patrz przepis 50). Jeżeli jednak obrońca złożył oświadczenie dotyczące nieskompletowanej lewy, stosuje się przepis 68, a gdy jego partner sprzeciwia się zrzeczeniu, patrz przepis 68B2.