strona tytułowa spis treści indeks ← 54 → 56 EN: Law 55

Wyjście rozgrywającego poza kolejnością

Akceptacja wyjścia rozgrywającego

Jeżeli rozgrywający wyszedł poza kolejnością z ręki własnej lub dziadka, dowolny obrońca może zaakceptować to wyjście stosownie do przepisu 53 lub zażądać jego wycofania (po błędnej informacji, patrz przepis 47E1). Jeżeli obrońcy dokonają różnego wyboru, obowiązuje opcja wybrana przez gracza, na którego przypada kolejność zagrywania po niewłaściwym wyjściu.

Rozgrywający zobowiązany do wycofania wyjścia

  1. Jeżeli rozgrywający wyszedł z ręki własnej lub dziadka, gdy właściwa kolejność wyjścia przypadała na obrońcę, i został zobowiązany do wycofania takiego wyjścia zgodnie z przepisem 55A, rozgrywający przyłącza kartę błędnego wyjścia do właściwej ręki. Nie ma dalszych sprostowań.
  2. Jeżeli rozgrywający wyszedł z niewłaściwej ręki, gdy właściwa kolejność wyjścia przypadała na niego lub dziadka, i został zobowiązany do wycofania tego wyjścia zgodnie z przepisem 55A, rozgrywający wycofuje kartę omyłkowego wyjścia i musi dokonać wyjścia z właściwej ręki.

Informacja uzyskana przez rozgrywającego

Gdy rozgrywający wybiera sposób rozgrywki, który można uznać za oparty o informację uzyskaną dzięki swojej nieprawidłowości, stosuje się przepis 16.