strona tytułowa spis treści indeks ← 14 → 16 EN: Law 15

Niewłaściwe rozdanie lub ręka

Karty z niewłaściwego pudełka

 1. Zapowiedź unieważnia się (wraz ze wszystkimi kolejnymi zapowiedziami), jeśli zgłosił ją gracz z kartami z niewłaściwego pudełka.
  1. Jeżeli partner wykraczającego zgłosił zapowiedź po unieważnionej zapowiedzi wykraczającego, należy orzec wynik rozjemczy.
  2. W przeciwnym razie wykraczający ponownie zgłasza zapowiedź po obejrzeniu właściwej ręki i licytacja przebiega dalej normalnie.
  3. Do każdej zapowiedzi wycofanej lub unieważnionej stosuje się przepis 16C.
 2. Jeżeli wykraczający powtarza swoją zapowiedź w czasie rozgrywania rozdania z kartami, które uprzednio omyłkowo wyjął, sędzia może zezwolić na normalne rozegranie tego rozdania, ale należy orzec wynik rozjemczy, gdy zapowiedź wykraczającego w drugim rozdaniu różni się* od zapowiedzi uprzednio unieważnionej.
 3. Oprócz określonego powyżej sprostowania sędzia może wymierzyć karę proceduralną (przepis 90).

Niewłaściwe rozdanie wykryte podczas okresu licytacji lub okresu rozgrywki**

Jeżeli po rozpoczęciu okresu licytacji sędzia stwierdzi, że któryś uczestnik gra rozdanie nieprzeznaczone dla niego w bieżącej rundzie, wtedy:

 1. Jeżeli przynajmniej jeden z graczy przy stole rozegrał to rozdanie wcześniej z przeciwnikami właściwymi lub nie, rozdanie unieważnia się zarówno dla jego strony, jak i dla jego przeciwników.
 2. Jeżeli żaden z czterech graczy nie rozegrał rozdania wcześniej, należy zarządzić dokończenie licytacji i rozgrywki. Sędzia utrzymuje uzyskany wynik i może nakazać obu parom rozegranie przeciwko sobie właściwego rozdania później.
 3. Sędzia powinien przyznać procentowy wynik rozjemczy (patrz przepis 12C2a) każdemu uczestnikowi pozbawionemu możliwości uzyskania wyniku z gry.

* Druga zapowiedź różni się od zapowiedzi unieważnionej, jeśli jej znaczenie jest istotnie różne albo jest to zapowiedź psychologiczna.

** Punkt ma zastosowanie dla rozgrywek parowych i indywidualnych, patrz przepis 86B dla rozgrywek teamowych.