strona tytułowa spis treści indeks ← 40 → 42 EN: Law 41

Rozpoczęcie rozgrywki

Pierwsze wyjście zakrytą kartą

Gdy po odzywce, kontrze albo rekontrze zostaną przepisowo zgłoszone trzy kolejne pasy, wówczas obrońca po lewej stronie przyszłego rozgrywającego dokonuje pierwszego wyjścia zakrytą kartą*. Takie wyjście można wycofać tylko na polecenie sędziego w następstwie nieprawidłowości (patrz przepisy 47E oraz 54), a wtedy karta wycofana musi zostać przyłączona do ręki obrońcy.

Powtarzanie licytacji i wyjaśnienia

Przed odsłonięciem karty pierwszego wyjścia partner wistującego oraz przyszły rozgrywający (ale nie przyszły dziadek) może zażądać powtórzenia licytacji lub poprosić o wyjaśnienie zapowiedzi przeciwników (patrz przepisy 20F220F3). Rozgrywający** oraz każdy obrońca może także, gdy po raz pierwszy przypadnie na niego kolejność zagrywania, zażądać powtórzenia licytacji. Prawo to traci, gdy zagra kartę. Obrońcy (podlegając przepisowi 16) oraz rozgrywający zachowują prawo do występowania o udzielenie wyjaśnień aż do końca okresu rozgrywki, ilekroć przypada na nich*** kolejność zagrywania.

Odsłonięcie pierwszego wyjścia

Po okresie wyjaśnień obrońca odsłania kartę pierwszego wyjścia. W tym momencie nieodwołalnie rozpoczyna się okres rozgrywki i dziadek wykłada swoją rękę (ale patrz przepis 54A – pierwsze wyjście odkrytą kartą poza kolejnością). Kiedy nie można już powtórzyć licytacji (patrz punkt B), rozgrywający i każdy obrońca, ilekroć przypada na niego*** kolejność zagrywania, jest uprawniony do uzyskania informacji, jaki kontrakt jest grany oraz czy, ale nie przez kogo, został skontrowany lub zrekontrowany.

Ręka dziadka

Po odsłonięciu karty pierwszego wyjścia dziadek wykłada swoją rękę przed sobą na stole. Odsłonięte karty układa kolorami, uporządkowane według starszeństwa (najmłodsza karta najbliżej rozgrywającego) w oddzielnych rzędach skierowanych dłuższą osią ku rozgrywającemu. Atuty umieszcza po swojej prawej stronie. Rozgrywający zagrywa zarówno swoimi kartami, jak i kartami dziadka.

* Organizacja Nadzorująca mogą ustalić, aby pierwsze wyjście dokonywać odkrytą kartą.

** Rozgrywający pierwszą kartę zagrywa z dziadka, chyba że zaakceptował pierwsze wyjście poza kolejnością.

*** Rozgrywający może zadawać pytania w swojej kolejności zagrywania z dziadka i z ręki.