strona tytułowa spis treści indeks ← 27 → 29 EN: Law 28

Zapowiedzi uznawane za zgłoszone w kolejności

RHO zobowiązany do pasowania

Zapowiedź uważa się za zgłoszoną w kolejności, jeśli zgłosił ją gracz, gdy kolejność licytowania przypadała na jego RHO zobowiązanego przez przepis do pasowania.

Zapowiedź właściwego gracza unieważniająca zapowiedź poza kolejnością

Zapowiedź uważa się za zgłoszoną w kolejności, jeśli dokonał jej gracz, na którego przypadała kolejność licytowania, zanim orzeczono sprostowanie zapowiedzi zgłoszonej poza kolejnością przez przeciwnika. Zgłaszając taką zapowiedź, gracz traci prawo do sprostowania zapowiedzi poza kolejnością. Licytacja przebiega dalej, jak gdyby zapowiedź poza kolejnością nie została w ogóle zgłoszona. Przepis 26 nie ma zastosowania, ale patrz przepis 16C2.