strona tytułowa spis treści indeks ← 28 → 30 EN: Law 29

Postępowanie po zapowiedzi poza kolejnością

Utrata prawa do sprostowania

Po zapowiedzi poza kolejnością LHO wykraczającego może wybrać zgłoszenie swojej zapowiedzi, tracąc tym samym prawo do sprostowania.

Unieważnienie zapowiedzi poza kolejnością

O ile punkt A nie ma zastosowania, zapowiedź zgłoszoną poza kolejnością unieważnia się, a licytacja wraca do gracza, na którego przypadała właściwa kolejność licytowania. Strona wykraczająca podlega przepisowi 30, 31 lub 32.

Zapowiedź poza kolejnością jest sztuczna

Jeżeli zapowiedź poza kolejnością jest sztuczna, to przepisy 30, 3132 odnoszą się do miana lub mian wskazanych, a nie do miana zgłoszonego.