strona tytułowa spis treści indeks ← 30 → 32 EN: Law 31

Odzywka poza kolejnością

Jeżeli gracz zgłosił odzywkę poza kolejnością, spasował sztucznie lub spasował na sztuczną zapowiedź partnera (patrz przepis 30C) i jego zapowiedź została unieważniona – nie skorzystano z możliwości przewidzianej w przepisie 29A, mają zastosowanie następujące postanowienia:

Gdy miał licytować RHO

Jeżeli wykraczający zgłosił zapowiedź, kiedy kolejność licytowania przypadała na RHO wykraczającego, wówczas:

  1. Jeżeli przeciwnik spasuje, wykraczający musi powtórzyć swoją przedwcześnie zgłoszoną zapowiedź, a gdy ta zapowiedź jest przepisowa, nie ma sprostowania.
  2. Jeżeli przeciwnik zgłosi przepisową* odzywkę, kontrę lub rekontrę, wykraczający może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź:
    1. Gdy ta zapowiedź jest zapowiedzią porównywalną (patrz przepis 23A), nie ma dalszych sprostowań. Przepis 26B nie ma zastosowania, ale patrz przepis 23C.
    2. Gdy ta zapowiedź nie jest zapowiedzią porównywalną (patrz przepis 23A), partner wykraczającego musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolejność licytowania. Przepisy 16C, 26B72C mogą mieć zastosowanie.

Gdy miał licytować partner albo LHO

Jeżeli wykraczający zgłosił odzywkę, gdy kolejność licytowania przypadała na jego partnera lub, o ile wykraczający nie zgłosił wcześniej zapowiedzi, na jego LHO, wówczas:

  1. Partner wykraczającego może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź, gdy przypadnie na niego właściwa kolejność licytowania, ale ma zastosowanie przepis 16C2.
  2. Wykraczający może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź, gdy przypadnie na niego właściwa kolejność licytowania, a sędzia postępuje jak w punkcie A2a lub A2b powyżej.

Dalsze odzywki, gdy miał licytować LHO

Dalsze odzywki, gdy miał licytować LHO, są uważane za zmiany zapowiedzi i stosuje się przepis 25.

* Nieprzepisowa zapowiedź RHO podlega sprostowaniu jak zwykle.