strona tytułowa spis treści indeks ← 29 → 31 EN: Law 30

Pas poza kolejnością

Jeżeli gracz spasował poza kolejnością i jego zapowiedź została unieważniona – nie skorzystano z możliwości przewidzianej w przepisie 29A, mają zastosowanie następujące postanowienia (jeśli pas jest sztuczny, patrz punkt C):

Gdy miał licytować RHO

Jeżeli pas poza kolejnością został zgłoszony, gdy kolejność licytowania przypadała na RHO wykraczającego, wykraczający musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolejność licytowania, i może mieć zastosowanie przepis 72C.

Gdy miał licytować partner albo LHO

 1. Jeżeli wykraczający spasował, gdy kolejność licytowania przypadała na jego partnera lub, o ile wykraczający nie zgłosił wcześniej zapowiedzi, na jego LHO, wówczas:
  1. Partner wykraczającego może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź, gdy przypadnie na niego właściwa kolejność licytowania, ale ma zastosowanie przepis 16C2.
  2. Wykraczający może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź, gdy przypadnie na niego właściwa kolejność licytowania, i:
   1. Gdy ta zapowiedź jest zapowiedzią porównywalną (patrz przepis 23A), nie ma dalszych sprostowań. Przepis 26B nie ma zastosowania, ale patrz przepis 23C.
   2. Gdy ta zapowiedź nie jest zapowiedzią porównywalną (patrz przepis 23A), partner wykraczającego musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolejność licytowania. Przepisy 16C, 26B72C mogą mieć zastosowanie.
 2. Jeżeli wykraczający zgłosił wcześniej zapowiedź, pas poza kolejnością zgłoszony, gdy kolejność licytowania przypadała na LHO wykraczającego, uważa się za zmianę zapowiedzi. Stosuje się przepis 25.

Sztuczny pas

Gdy pas poza kolejnością jest sztuczny lub jest to pas na sztuczną zapowiedź partnera, to stosuje się przepis 31, a nie przepis 30.