strona tytułowa spis treści indeks ← 24 → 26 EN: Law 25

Przepisowe i nieprzepisowe zmiany zapowiedzi

Zapowiedź niezamierzona

  1. Jeżeli gracz zauważy, że zgłosił inną zapowiedź, niż zamierzał, może zastąpić swoją zapowiedź niezamierzoną przez zapowiedź zamierzoną, dopóki jego partner nie zgłosi zapowiedzi. Druga (zamierzona) zapowiedź utrzymuje się i staje się przedmiotem zastosowania odpowiedniego przepisu, ale ograniczenia wistowe według przepisu 26 nie mają zastosowania.
  2. Jeżeli pierwotnym zamiarem gracza było zgłoszenie zapowiedzi, którą wybrał lub wypowiedział, to ta zapowiedź pozostaje. Zmiana zapowiedzi może być dozwolona tylko z powodu błędu mechanicznego lub przejęzyczenia, ale nie z powodu dekoncentracji związanej z zamiarem działania.
  3. Gracz ma prawo zastąpić niezamierzoną zapowiedź, jeśli warunki opisane w punkcie A1 powyżej są spełnione, niezależnie od tego, w jaki sposób uświadomił sobie swój błąd.
  4. Nie wolno zmienić zapowiedzi jeśli partner zgłosił po niej swoją zapowiedź.
  5. Jeżeli licytacja zakończy się, zanim dojdzie do partnera, to nie wolno zmienić zapowiedzi po zakończeniu okresu licytacji (patrz przepis 17D).
  6. Po dozwolonej zmianie zapowiedzi LHO może wycofać swoją zapowiedź zgłoszoną po pierwszej zapowiedzi. Informacja pochodząca z wycofanej zapowiedzi jest legalna dla jego strony, a nielegalna dla przeciwników.

Zapowiedź zamierzona

  1. Zmieniona zapowiedź niedozwolona przez postanowienia punktu A może zostać zaakceptowana przez LHO wykraczającego. (Zostaje ona zaakceptowana, gdy LHO celowo zgłosi po niej zapowiedź). W tej sytuacji pierwszą zapowiedź wycofuje się, druga zapowiedź pozostaje i licytacja przebiega dalej (przepis 26 może mieć zastosowanie).
  2. O ile punkt B1 nie ma zastosowania, zapowiedź niedozwoloną przez postanowienia punktu A unieważnia się. Pierwsza zapowiedź pozostaje i licytacja przebiega dalej (przepis 26 może mieć zastosowanie).
  3. Do każdej zapowiedzi wycofanej lub unieważnionej stosuje się przepis 16C.