strona tytułowa spis treści indeks ← 23 → 25 EN: Law 24

Odkrycie karty lub wyjście w trakcie licytacji

Gdy sędzia stwierdzi, że w trakcie licytacji z powodu błędu gracza jedna lub więcej kart jego ręki stała się widoczna dla partnera, to należy nakazać, by każda taka karta leżała odsłonięta na stole aż do zakończenia licytacji. Informacje pochodzące z odkrytych kart są legalne dla strony niewykraczającej, a nielegalne dla strony wykraczającej (patrz przepis 16C).

Blotka niebędąca przedwczesnym wyjściem

Jeżeli odsłonięta została pojedyncza karta młodsza od honoru, niebędąca przedwczesnym wyjściem, nie ma dalszych sprostowań (ale patrz punkt E poniżej).

Pojedynczy honor lub karta przedwczesnego wyjścia

Jeżeli odsłonięty został pojedynczy honor albo jakakolwiek karta przedwczesnego wyjścia, to partner wykraczającego musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolejność licytowania (patrz przepis 72C, jeśli nakazany pas wyrządzi szkodę stronie niewykraczającej).

Dwie lub więcej odsłoniętych kart

Jeżeli odsłonięta została więcej niż jedna karta, to partner wykraczającego musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolejność licytowania (patrz przepis 72C, jeśli nakazany pas wyrządzi szkodę stronie niewykraczającej).

Strona rozgrywająca

Jeżeli wykraczający zostaje rozgrywającym lub dziadkiem, to podejmuje odsłonięte karty i dołącza je do ręki.

Obrońcy

Jeżeli wykraczający zostaje obrońcą, to każda taka karta staje się kartą przygwożdżoną (patrz przepisy 5051).