strona tytułowa spis treści indeks ← 10 → 12 EN: Law 11

Utrata prawa do sprostowania

Działania strony niewykraczającej

Strona niewykraczająca może utracić prawo do sprostowania nieprawidłowości, jeśli gracz tej strony podejmie jakiekolwiek działanie przed przywołaniem sędziego. Jeżeli strona odniosła korzyść wskutek późniejszych działań przeciwników, podejmowanych w nieświadomości odpowiednich przepisów, sędzia orzeka wynik rozjemczy, odbierając zysk tej stronie. Strona przeciwna otrzymuje wynik osiągnięty przy stole.

Kara po utracie prawa do sprostowania

Nawet jeśli w myśl niniejszego przepisu utracono prawo do sprostowania, sędzia może wymierzyć karę proceduralną (patrz przepis 90).