strona tytułowa spis treści indeks ← 9 → 11 EN: Law 10

Wymierzanie sprostowania

Prawo do orzeczenia sprostowania

Jedynie sędzia ma prawo orzeczenia sprostowania w przypadkach, które tego wymagają. Gracze z własnej inicjatywy nie mają prawa dokonać (ani odstąpić od wykonania – patrz przepis 81C5) żadnego sprostowania.

Uchylenie dokonania lub odstąpienia od sprostowania

Jeśli gracze dokonali sprostowania bądź odstąpili od sprostowania bez polecenia sędziego, sędzia ma prawo zatwierdzić albo uchylić decyzję graczy.

Wybór po nieprawidłowości

  1. Jeżeli niniejsze przepisy przewidują wybór po nieprawidłowości, to sędzia ma wyjaśnić wszystkie możliwości.
  2. Gracz uprawniony do takiego wyboru musi go dokonać bez naradzania się z partnerem.
  3. Jeżeli niniejsze przepisy przewidują dla strony niewykraczającej wybór po nieprawidłowości popełnionej przez przeciwnika, jest właściwym dokonanie wyboru najbardziej korzystnego.
  4. Jeżeli nastąpiło sprostowanie naruszenia przepisu, to jest postępowaniem właściwym, gdy gracze strony wykraczającej zgłaszają zapowiedzi lub dokonują zagrań korzystnych dla swojej strony, z uwzględnieniem przepisu 16C2, nawet jeśli wydaje się, że czerpią w ten sposób korzyści z własnego wykroczenia (ale patrz przepisy 2772C).