strona tytułowa spis treści indeks ← 8 → 10 EN: Law 9

Postępowanie w następstwie nieprawidłowości

Zwrócenie uwagi na nieprawidłowość

 1. Jeżeli nie jest to zabronione niniejszymi przepisami, to podczas okresu licytacji każdy gracz może zwrócić uwagę na nieprawidłowość, bez względu na to, na kogo przypada kolejność licytowania.
 2. Jeżeli nie jest to zabronione niniejszymi przepisami, to rozgrywający lub obrońcy mogą zwrócić uwagę na nieprawidłowość zaistniałą podczas okresu rozgrywki. Nieprawidłowy kierunek ułożenia karty zgranej omawia przepis 65B3.
 3. Każdy gracz, również dziadek, może starać się zapobiec nieprawidłowości (ale dziadek podlega postanowieniom przepisów 4243).
 4. Dziadkowi nie wolno zwracać uwagi na nieprawidłowość, dopóki nie zakończy się rozgrywka (ale patrz przepis 20F5 w przypadku poprawienia błędnego wyjaśnienia udzielonego przez rozgrywającego).
 5. Gracz nie ma obowiązku zwrócić uwagi na naruszenie niniejszych przepisów przez własną stronę (ale patrz przepis 20F5 w przypadku poprawienia błędnego wyjaśnienia udzielonego przez partnera).

Po zwróceniu uwagi na nieprawidłowość

  1. Sędzia powinien zostać przywołany natychmiast po zwróceniu uwagi na nieprawidłowość.
  2. Po zwróceniu uwagi na nieprawidłowość każdy gracz, również dziadek, może wezwać sędziego.
  3. Przywołując sędziego, gracz nie traci żadnych przysługujących mu uprawnień.
  4. Fakt zwrócenia uwagi na nieprawidłowość przez gracza strony wykraczającej nie narusza uprawnień przeciwników.
 1. Żaden gracz nie może podejmować jakiegokolwiek działania, dopóki sędzia nie wyjaśni wszystkiego, co dotyczy sprostowania.

Przedwczesne poprawienie nieprawidłowości

Każde przedwczesne poprawienie nieprawidłowości przez wykraczającego może narazić go na dalsze sprostowania (patrz przepis 26B – ograniczenia wistowe).