strona tytułowa spis treści indeks ← 37 → 39 EN: Law 38

Odzywka powyżej siedmiu

Zakaz rozgrywki

Rozgrywka kontraktu powyżej siedmiu nigdy nie jest dozwolona.

Odzywka i dalsze zapowiedzi unieważnione

Odzywkę powyżej siedmiu i dalsze zapowiedzi unieważnia się.

Strona wykraczająca musi pasować

Niedozwolona zapowiedź musi być zastąpiona przez pas. Licytacja, jeśli niezakończona, przebiega dalej, a obaj gracze strony wykraczającej muszą pasować do końca licytacji.

Możliwość niestosowania przepisów 26B72C

Może mieć zastosowanie przepis 72C oraz ograniczenia wistowe według przepisu 26B, z wyjątkiem gdy LHO wykraczającego zgłosił zapowiedź po wykroczeniu, zanim orzeczono sprostowanie, wtedy przepisy te nie mają zastosowania.