strona tytułowa spis treści indeks ← 36 → 38 EN: Law 37

Licytacja wbrew obowiązkowi pasowania

LHO wykraczającego zgłasza zapowiedź przed sprostowaniem

Jeżeli niedozwoloną zapowiedzią była odzywka, kontra lub rekontra, zgłoszona przez gracza zobowiązanego przepisem do pasowania (ale nie działanie niezgodne z przepisami 19A1 lub 19B1), a LHO wykraczającego zgłosił zapowiedź, zanim sędzia orzekł sprostowanie, to zapowiedź tę i wszystkie po niej zgłoszone utrzymuje się. Jeżeli wykraczający był zobowiązany pasować do końca licytacji, to musi nadal pasować za każdym razem, gdy przypadnie na niego kolejność licytowania. Nie stosuje się ograniczeń wistowych według przepisu 26B.

LHO wykraczającego nie zgłasza zapowiedzi przed sprostowaniem

Jeżeli punkt A nie ma zastosowania, to:

  1. Odzywkę, kontrę lub rekontrę zgłoszoną przez gracza zobowiązanego przepisem do pasowania, unieważnia się.
  2. Niedozwoloną zapowiedź zastępuje się przez pas, licytacja przebiega dalej, a obaj gracze strony wykraczającej muszą pasować do końca licytacji. Może mieć zastosowanie przepis 72C oraz ograniczenia wistowe według przepisu 26B.