strona tytułowa spis treści indeks ← 35 → 37 EN: Law 36

Niedozwolona kontra lub rekontra

LHO wykraczającego zgłasza zapowiedź przed sprostowaniem

Jeżeli LHO wykraczającego zgłosił zapowiedź, zanim orzeczono sprostowanie niedozwolonej kontry lub rekontry, to zapowiedź tę i wszystkie po niej zgłoszone unieważnia się. Kolejność licytowania wraca do właściwego gracza i licytacja przebiega, jakby nieprawidłowość nie miała miejsca. Nie stosuje się ograniczeń wistowych według przepisu 26B.

LHO wykraczającego nie zgłasza zapowiedzi przed sprostowaniem

Jeżeli punkt A nie ma zastosowania, to:

  1. Każdą kontrę lub rekontrę zgłoszoną niezgodnie z przepisem 19 unieważnia się.
  2. Wykraczający musi zastąpić taką kontrę albo rekontrę przez zapowiedź przepisową. Licytacja przebiega dalej, a partner wykraczającego musi pasować do końca licytacji.
  3. Może mieć zastosowanie przepis 72C oraz ograniczenia wistowe według przepisu 26B.
  4. Jeżeli zapowiedź jest zgłoszona poza kolejnością, licytacja wraca do gracza, na którego przypadała właściwa kolejność licytowania. Wykraczający może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź, gdy przypadnie na niego kolejność licytowania, a jego partner musi pasować do końca licytacji. Może mieć zastosowanie przepis 72C oraz ograniczenia wistowe według przepisu 26B.

Nieprawidłowość wykryta po okresie licytacji

Jeżeli na niedozwoloną kontrę lub rekontrę zwrócono uwagę po odkryciu karty pierwszego wyjścia, zapis za kontrakt ostateczny jest obliczany, jakby niedozwolona zapowiedź nie została zalicytowana.