strona tytułowa spis treści indeks ← 4 → 6 EN: Law 5

Zajmowanie miejsc

Pozycja wyjściowa

Na początku sesji sędzia wskazuje uczestnikom (indywidualnym, parom lub teamom) pozycje wyjściowe. Jeżeli nie ma innych poleceń, to gracze każdej pary lub teamu mogą uzgodnić między sobą wybór miejsc, które zajmą na przydzielonych im pozycjach. Gracz, który raz wybrał pozycję odpowiadającą określonemu kierunkowi (N, E, S albo W), może zmienić ją na odpowiadającą innemu kierunkowi w danej sesji tylko za zgodą lub na polecenie sędziego.

Zmiany miejsc

Każdy gracz zmienia pozycję wyjściową lub też przesiada się do innego stołu zgodnie z instrukcjami sędziego. Sędzia jest odpowiedzialny za jasne ogłaszanie instrukcji. Każdy gracz odpowiada za dokonanie wymaganej zmiany we wskazanym momencie i w nakazany sposób, a także za zajęcie właściwego miejsca po każdej zmianie.