] MPB 2017 - przepis 82
strona tytułowa spis treści indeks ← 81 → 83 EN: Law 82

Sprostowania błędów w przebiegu gry

Obowiązek sędziego

Odpowiedzialnością sędziego jest sprostowanie błędów w przebiegu gry oraz prowadzenie zawodów w sposób niekolidujący z niniejszymi przepisami.

Sprostowanie błędów

W celu sprostowania błędu w przebiegu gry sędzia może:

  1. Orzec wynik rozjemczy, o ile pozwalają na to niniejsze przepisy.
  2. Nakazać, odroczyć lub odwołać rozegranie rozdania.
  3. Wykorzystać inne uprawnienia nadane mu przez niniejsze przepisy.

Błąd sędziego

Jeżeli dokonano rozstrzygnięcia, które sędzia później uznał za niewłaściwe, a sprostowanie pozwalające uzyskać normalny zapis w rozdaniu nie jest możliwe, to należy orzec wynik rozjemczy, traktując obie strony jako niewykraczające.