strona tytułowa spis treści indeks ← 91 → 93 EN: Law 92

Prawo do odwołania

Uprawnienia uczestnika

Uczestnik lub kapitan może wnosić o rewizję każdej decyzji sędziego podjętej przy stole. Takie żądanie uznane za bezpodstawne może podlegać sankcjom przewidzianym w regulaminie.

Termin odwołania

Jeżeli Organizator Zawodów nie wyznaczył innego terminu, to prawo do żądania wydania decyzji lub odwołania się od niej upływa w 30 minut po udostępnieniu oficjalnych wyników do wglądu uczestnikom zawodów.

Sposób wnoszenia odwołania

Wszelkie żądania rewizji orzeczenia należy wnosić przez sędziego.

Zgodność odwołujących się

Odwołania nie należy przyjmować, jeżeli:

  1. W turnieju par jeden z partnerów nie wyraża zgody na odwołanie (zastrzeżenie to nie dotyczy turnieju indywidualnego, w którym odwołujący się nie potrzebuje zgody partnera).
  2. W turnieju teamów kapitan nie wyraża zgody na odwołanie.