strona tytułowa spis treści indeks ← wstęp → 1 EN: definitions

Definicje

Alert
Ostrzeżenie, że przeciwnicy mogą potrzebować dodatkowych wyjaśnień. Forma alertu może być określona przez Organizację Nadzorującą.
Atut
Każda karta koloru wyznaczonego mianem kontraktu.
Błędna informacja
Brak dokładnego ujawnienia przyjętego w parze systemu oraz uzgodnień pary, gdy jest to wymagane przez niniejsze przepisy lub regulaminy.
Dodatkowy
Nieobjęty legalnym przebiegiem gry.
Dograna
100 lub więcej punktów za lewy deklarowane uzyskane w jednym rozdaniu (patrz przepis 77).
Dołożenie do koloru
Dołożenie karty w kolorze wyjścia.
Dziadek
 1. Partner rozgrywającego od chwili odsłonięcia karty pierwszego wyjścia do chwili zakończenia rozgrywki.
 2. Karty partnera rozgrywającego wyłożone na stole po pierwszym wyjściu.
Gra premiowa
Kontrakt stanowiący zobowiązanie do wzięcia 6 lew deklarowanych (szlemik) lub 7 lew deklarowanych (szlem).
Honor
As, król, dama, walet lub dziesiątka.
Kara
(Patrz również „Sprostowanie”). Rozróżnia się dwa rodzaje kar:
 • dyscyplinarne – wymierzane w celu utrzymania właściwego zachowania i porządku (patrz przepis 91) oraz
 • proceduralne – (dodatkowe do sprostowania), wymierzane przez sędziego za naruszenie właściwej procedury (patrz przepis 90).
Karta przygwożdżona
Karta podlegająca postanowieniom przepisu 50.
Karta widoczna
Karta trzymana w sposób umożliwiający rozpoznanie jej przez partnera lub któregokolwiek przeciwnika.
Kolejność
 1. Właściwy czas dokonania zapowiedzi lub zagrania przez gracza.
 2. Zgodny z ruchem wskazówek zegara porządek zgłaszania zapowiedzi i dokładania kart w lewach, zalecany również przy rozdawaniu kart.
Kolor
Każda z czterech grup kart w talii, zawierająca 13 kart opatrzonych jednakowym charakterystycznym symbolem: pik (♠), kier (♥), karo (♦), trefl (♣).
Kontra
Zapowiedź po odzywce przeciwnika powodująca wzrost wartości zapisu za wygranie albo przegranie kontraktu (patrz przepisy 19A77).
Kontrakt
Zobowiązanie wzięcia przez stronę rozgrywającą określonej liczby lew w określonym mianie zadeklarowanych końcową odzywką, nieskontrowaną, skontrowaną lub zrekontrowaną (patrz przepis 22).
Lewa
Jednostka służąca do wyrażania wyniku kontraktu składająca się, jeśli nie jest wadliwa, z czterech kart zagranych w kolejności przez każdego gracza, począwszy od karty wyjścia.
Lewa deklarowana
Każda lewa powyżej sześciu, którą ma wziąć strona rozgrywająca.
Lewa wpadkowa
Każda lewa brakująca stronie rozgrywającej do realizacji kontraktu (patrz przepis 77).
LHO
Przeciwnik z lewej strony.
Licytacja
 1. Proces ustalania kontraktu za pomocą następujących po sobie zapowiedzi. Rozpoczyna się od zgłoszenia pierwszej zapowiedzi.
 2. Sekwencja zgłoszonych zapowiedzi (patrz przepis 17).
Miano
Wymieniony w odzywce kolor lub bez atu.
Międzynarodowy punkt meczowy (IMP)
Jednostka stosowana przy obliczaniu wyników zgodnie z przepisem 78B.
Nadróbka
Każda lewa wzięta przez stronę rozgrywającą ponad zobowiązanie określone kontraktem.
Naruszenie przepisu
Złamanie przez gracza niniejszych przepisów lub usankcjonowanych tymi przepisami regulaminów.
Nieprawidłowość
Odstępstwo gracza od prawidłowej procedury, włączając te związane z naruszeniem przepisu, ale nie ograniczając się do nich.
Niezamierzony
Mimowolny, niekontrolowany. Niezgodny z intencją gracza w chwili jego działania.
Obrońca
Przeciwnik (przyszłego) rozgrywającego.
Odzywka
Zobowiązanie do wzięcia co najmniej określonej liczby lew deklarowanych (lew powyżej sześciu) w określonym mianie.
Okres rozgrywki
Rozpoczyna się po odsłonięciu pierwszego wyjścia. Uprawnienia uczestników w okresie rozgrywki wygasają zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów. Okres rozgrywki kończy się po wyjęciu kart z pudełka w następnym rozdaniu (albo po zakończeniu ostatniego rozdania danej rundy).
Partner
Gracz tworzący wspólnie z innym parę przeciwko dwóm pozostałym graczom.
Pas
Zapowiedź gracza, który w swojej kolejności licytowania nie decyduje się zgłosić odzywki, kontry ani rekontry.
Pierwsze wyjście
Wyjście w pierwszej lewie.
Przeciwnik
Jeden z graczy, którzy przy stole tworzą parę przeciwną.
Przyszły rozgrywający
Gracz, który zostałby rozgrywającym, gdyby nie popełniono nieprawidłowości.
Punkt turniejowy (PT)
Jednostka stosowana przy obliczaniu wyników uczestnika wynikająca z porównania zapisu z innymi zapisami (patrz przepis 78A).
Punkty zapisowe
Składniki liczbowe zapisu (patrz przepis 77):
 1. Punkty za lewy – punkty przyznawane stronie rozgrywającej za wygranie kontraktu.
 2. Premie – wszystkie pozostałe punkty.
Rekontra
Zapowiedź po kontrze przeciwnika powodująca wzrost wartości zapisu za wygranie albo przegranie kontraktu (patrz przepisy 1977).
Ręka
Karty otrzymane przez gracza w rozdaniu, a także niezgrana ich część w danym momencie.
RHO
Przeciwnik z prawej strony.
Rozdanie
 1. Podział talii kart pomiędzy cztery ręce (rozkład).
 2. Rozkład traktowany jako całość wraz z przebiegiem licytacji i rozgrywki.
 3. Pudełko rozdaniowe opisane w przepisie 2.
 4. Cztery ręce rozdane i umieszczone w pudełku rozdaniowym w celu rozegrania go w trakcie trwania sesji.
Rozgrywający
Gracz, który jako pierwszy z pary zgłosił miano kontraktu osiągniętego przez jego stronę. Staje się rozgrywającym po odsłonięciu pierwszego wyjścia (ale patrz przepis 54, kiedy pierwszego wyjścia dokonano poza kolejnością).
Rozgrywka
 1. Sekwencja zagrań.
 2. Część gry obejmująca zagrywanie kart.
 3. Sekwencja zgłoszonych zapowiedzi oraz dokonanych zagrań w rozdaniu.
Runda
Część sesji rozgrywana przez graczy pozostających na tych samych miejscach.
Sesja
Wyodrębniona część zawodów, w której rozgrywana jest określona przez Organizatora Zawodów liczba rozdań. (Może mieć różne znaczenie, jak w przepisach 4, 12C291).
Sprostowanie
Postanowienia podejmowane przez sędziego dla poprawienia dostrzeżonej nieprawidłowości.
Strona
Dwaj gracze tworzący parę przeciwko dwóm innym graczom.
Talia
Zbiór 52 kart odpowiadający wymogom gry w brydża.
Talia uporządkowana
Talia kart pozostawiona w niezmienionym pierwotnym układzie.
Team
Dwie lub więcej par grających na przeciwnych liniach o wspólny wynik (stosowne regulaminy mogą dopuszczać więcej niż czterech graczy w zespole).
Turniej
Rozgrywki składające się z jednej lub wielu sesji (synonim słowa „zawody”).
Uczestnik
W konkurencji indywidualnej – gracz, w konkurencji par – para graczy niezmieniająca swojego składu, w konkurencji teamów – czterech lub więcej graczy tworzących zespół.
Wycofane
Działania „wycofane” obejmują działania „unieważnione” i karty „wycofane”.
Wyjście
Pierwsza karta zagrana w lewie.
Wynik rozjemczy
Wynik orzeczony przez sędziego (patrz przepis 12). Może być albo „procentowy”, albo „zapisowy”.
Zagranie
Dołożenie karty danej ręki w lewie, włączając pierwszą kartę w lewie stanowiącą wyjście.
Założenia rozdania
Warunki rozdania, od których zależy wysokość premii za wygrany kontrakt oraz wysokość wpadki (patrz przepis 77).
Zapis częściowy
Uzyskane w jednym rozdaniu 90 lub mniej punktów za lewy deklarowane (patrz przepis 77).
Zapowiedź
Odzywka, kontra, rekontra lub pas.
Zapowiedź psychologiczna (potocznie blef)
Celowa zapowiedź określająca posiadaną rękę w sposób wyraźnie odbiegający od rzeczywistej siły i/lub długości koloru.
Zapowiedź sztuczna
 1. Odzywka, kontra lub rekontra, która przekazuje informacje (na ogół niespodziewane dla graczy) inne niż gotowość gry w zgłoszonym lub ostatnio zgłoszonym mianie (albo informacje dodatkowe).
 2. Pas, który przyrzeka siłę większą od określonej.
 3. Pas, który przyrzeka lub neguje wartości inne niż w ostatnio zgłoszonym kolorze.
Zawody
Rozgrywki składające się z jednej lub wielu sesji (synonim słowa „turniej”).