Uchwała nr 35/2020/2016-2020 - OTP* na IV Mityngu Brydżowym w Kielcach

Zarząd przyznaje rangę ogólnopolską OTP* turniejom rozgrywanym podczas IV Mityngu Brydżowego w Kielcach.

Zarząd przyjmuje zapewnienie organizatora, że będzie to turniej, który czyni zadość wszystkim zasadom bezpieczeństwa, opublikowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Zarząd PZBS.

Głosowało 7 członków Zarządu. 6 głosów za, 1 wstrzymujący się.