Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 35/2020/2016-2020 - OTP* na IV Mityngu Brydżowym w Kielcach

Zarząd przyznaje rangę ogólnopolską OTP* turniejom rozgrywanym podczas IV Mityngu Brydżowego w Kielcach.

Zarząd przyjmuje zapewnienie organizatora, że będzie to turniej, który czyni zadość wszystkim zasadom bezpieczeństwa, opublikowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Zarząd PZBS.

Głosowało 7 członków Zarządu. 6 głosów za, 1 wstrzymujący się.