Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 2/2022/2021-2025

Uchwała nr 2/2022/2021-2025

Prezydium Polskiego Związku Brydża Sportowego

z dnia 14 stycznia 2022 r.

W sprawie: zatwierdzenie tytułów instruktorskich

 

Na podstawie art. 3 regulaminu nadawania tytułów trenerskich i na wniosek Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej Marka Wójcickiego , Prezydium nadaje
tytuł Instruktora PZBS niżejwyszczególnionym osobom:
Anna Zalewska nr CEZAR 19122
Michał Nowicki nr CEZAR 07659
Ryszard Paluczek nr CEZAR 202192
Elżbieta Paluczek nr CEZAR 20193
Paweł Kańduła nr CEZAR 16738
Kacper Kopka nr CEZAR 15511

Ze względu na nieopłacone składki na rok 2021 wpis do Cezara zostanie umieszczony po ich opłaceniu:

Marcin Bonawenturczak nr CEZAR 15645
Robert Ciesielski nr CEZAR 15644
Jan Chmura nr CEZAR 19833
Arkadiusz Wódkowski nr CEZAR 18166
Ryszard Wiącek nr CEZAR 01720

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).