Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Strona sędziowska

Informacje o przydatnym oprogramowaniu dla sędziów komputerowych są zebrane na stronie Komisji IT.

Przepisy

Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017:
- html,
- pdf,
- informacje,
- komentarz WBF (po angielsku, po polsku).

Decyzje PZBS jako organizacji nadzorującej

Przepisy dotyczące gry z zasłonami

Regulamin Zawodów PZBS

Polityka Systemowa (od 1.10.2018)

Zasady Alertowania (od 1.10.2018)

Regulamin Sędziowski

Procedura odwoławcza (finały GPP, XII 2019)

Sędziowie

Tytuły

Licencje

Kategorie

Konferencje PZBS

2022
https://www.pzbs.pl/sedzie/6653

2020
http://www.pzbs.pl/sedzie/5436

2019
http://www.pzbs.pl/sedzie/4912

2018 - konferencja techniczna
http://www.pzbs.pl/sedzie/4723
http://kkt.pzbs.pl/kkt-2018/

2018
http://www.pzbs.pl/sedzie/4256

2017
http://www.pzbs.pl/sedzie/3608

2016
http://www.pzbs.pl/sedzie/3122

2015
http://www.pzbs.pl/sedzie/2684

2014
http://www.pzbs.pl/sedzie/2301

2013
http://www.pzbs.pl/sedzie/1764

2012
http://www.pzbs.pl/sedzie/1236

2011
http://www.pzbs.pl/sedzie/682

2009
http://stara.pzbs.pl/sedziowie/kursokonf2009/kkonf2009.html

2008
http://stara.pzbs.pl/sedziowie/kursokonf2008/kkonf2008sedziowska.htm

2007
http://stara.pzbs.pl/sedziowie/kursokonf2007/komunikat1.htm

2006
http://stara.pzbs.pl/sedziowie/kursokonf2006/kkonf2006.htm

2005
http://stara.pzbs.pl/sedziowie/kursokonf2005/kkonf2005.htm

2004
http://stara.pzbs.pl/sedziowie/kursokonf2004/kkonf2004.htm

2003
http://stara.pzbs.pl/sedziowie/kursokonf2003/kkonf2003.htm

2002
http://stara.pzbs.pl/sedziowie/kursokonf2002/kkonf2002.htm

2001
http://stara.pzbs.pl/sedziowie/Folder.zip

2000
http://stara.pzbs.pl/sedziowie/pyt.htm

Inne materiały szkoleniowe

Filmy szkoleniowe EBU

Konferencje EBL

http://www.eurobridge.org/education/td-training/courses/


2010
http://www.pzbs.pl/sedzie/24
http://www.pzbs.pl/sedzie/1


Archiwum

http://stara.pzbs.pl/sedziowie/sedze.htm (materiały na starej stronie PZBS, sprzed roku 2010)