Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Jak zostać sędzią?

Jak zostać sędzią?

Tytuł sędziego brydżowego można uzyskać na trzy sposoby:

 1. na zasadach ustalonych przez lokalny WZBS, np. biorąc udział w lokalnym kursie lub egzaminie eksternistycznym,

 2. biorąc udział w regionalnym kursie sędziowskim, organizowanym nieregularnie przez PZBS we współpracy z WZBS-ami (WZBS może zgłosić potrzebę takiego kursu do PZBS, po uzbieraniu grupy chętnych),

 3. biorąc udział z dobrym wynikiem w ogólnopolskiej kursokonferencji sędziowskiej organizowanej przez PZBS, zwykle w pierwszym kwartale.

Kandydat na sędziego musi spełniać m.in. następujące warunki (szczegóły – patrz Regulamin Sędziowski PZBS):

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

 • być zrzeszonym jako zawodnik w PZBS (opłacona składka),

 • posiadać tytuł klasyfikacyjny co najmniej Kandydata (0,5 WK),

 • uzyskać pozytywny wynik egzaminu z zakresu znajomości MPB i regulaminów PZBS związanych z organizowaniem, prowadzeniem i obliczaniem wyników zawodów brydża sportowego.

Do nauki polecamy materiały opublikowane na podstronie “Sędziowie”, w szczególności materiały z ostatnich ogólnopolskich kursokonferencji sędziowskich.

Aby móc sędziować zawody, oprócz tytułu sędziowskiego należy dodatkowo uzyskać licencję sędziowską (szczegóły).

Jestem już sędzią. I co dalej

 • Sędziuj zawody lokalne, nabywaj doświadczenia. Twój WZBS może Cię awansować do tytułu sędziego okręgowego.

 • Dokształcaj się, zwłaszcza śledząc materiały z ogólnopolskich kursokonferencji sędziowskich.

 • Bierz udział w ogólnopolskich kursokonferencjach sędziowskich. Możesz uzyskać awans do tytułu sędziego państwowego oraz kategorie sędziowskie wymagane do sędziowania ważniejszych zawodów.

 • Weź udział w kursokonferencjach sędziowskich EBL/WBF i zdobądź tytuły międzynarodowe.