strona tytułowa spis treści indeks → przedmowa EN: home

Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017

© Światowa Federacja Brydża

Z podziękowaniami dla członków Komisji Prawa Światowej Federacji Brydża w składzie: Max Bavin, Maurizio Di Sacco, David Harris, Alvin Levy, Chip Martel, Howard Weinstein, John Wignall, Adam Wildavsky, Laurie Kelso (sekretarz) i Ton Kooijman (przewodniczący).
Wyrazy wdzięczności za wiekopomną współpracę dla Portland Club, Europejskiej Ligi Brydżowej i Amerykańskiej Ligi Brydżowej.

Tłumaczenie: Jacek Marciniak

Zespół redakcyjny: Jacek Marciniak (przewodniczący), Artur Wasiak, Tomasz Radko

Konsultacje: Michał Klichowicz, Stanisław Mączka, Jakub Kasprzak