Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Stawki brutto ekwiwalentu sędziowskiego od 1.01.2023

  1. Grupa ligi jest obsługiwana przez 2 sędziów.
  2. Wśród sędziów grupy wyznaczone są funkcje (moga być łączone i wykonywane przez jedną osobę):
    1. sędzia główny grupy - odpowiedzialny za pracę sędziów podczas zjazdu,
    2. sędzia komputerowy - odpowiedzialny za obsługę informatyczną zjazdu.
  3. W grupie ligi może zostać ztrudniony asystent sędziego. Z założenia Asystent jest zatrudniony, aby uczyć się pod okiem doświadczonych sędziów i pobiera znacznie niższe wynagrodzenia.
  4. Sędzia otrzymuje wynagrodzenie za mecz, niezależnie od liczby stołów na zjeździe. Standardem jest 16 stołów obsługiwanych przez 2 sędziów ligowych. W przypadku większej liczby stołów należy rozważyć ztrudnienie dodatkowego sędziego. W przypadku liczby stołów 8 lub mniej, należy rozważyć zatrudnienie tylko jednego sędziego.
  5. Wynagrodzenie za mecz składa się z części podstawowej (zależnej od ligi - ekstraklasa, I i Ii liga) oraz dodatków za pełnione funkcje.
  6. W zależności od oceny jakości wykonanej pracy, sędziowie otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość i kryteria przyznawania zostaną ogłoszone przez Zarząd

Lp

Wynagrodzenie za 1 mecz

Stawka w zł

1. Sędzia ekstraklasy 210
2. Sędzia I i II ligi 200
3. Asystent sędziego 50
4. Koordynacja (sędzia główny DMP, koordynator IT DMP) 230

 

 

Lp

Dodatki Stawka w zł
1. Sędzia główny grupy +40
2. Sędzia komputerowy +50

 

 

Lp

Funkcje techniczne Stawka w zł
1. Powielanie 230zł + 0,275zł za rozdanie
2. Przygotowanie sali do zjazdu ligowego 275
3. Operator BBO 4,00 zł za rozdanie