Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Stawki brutto ekwiwalentu sędziowskiego

Standard ligowy:
- jeden IT i dwóch sędziów na 16 stołów
- jeden IT i jeden sędzia na 10 stołów
- jeden IT i jeden sędzia na 6 stołów (choć to jest bardziej wyjątek, ale nazywany standardem w kwestii finansowej)
Podwyższenie:
- jeden IT i jeden sędzia na 16 stołów (po +30% stawki sędziego sektorowego)
- jeden IT również jako sędzia na 10 stołów (+60% stawki sędziego sektorowego)
- jeden IT również jako sędzia na 6 stołów (+30% stawki sędziego sektorowego)

 

Lp

Rodzaj wynagrodzenia

Stawka w zł

1. Wynagrodzenie sędziego głównego zjazdu ligowego za mecz 24-rozdaniowy
(jeden sędzia na wszystkie ośrodki)
200
2. Wynagrodzenie sedziego głównego IT zjazdu ligowego za mecz 24-rozdaniowy
(jeden sędzia na wszystkie ośrodki)
200

3.

Wynagrodzenie sędziego komputerowego (IT) za mecz 24-rozdaniowy
(ekstraklasa, I i II liga)

175

Przygotowanie zawodów przez sędziego IT (przed round-robin jednorazowo) 200
Przygotowanie zawodów przez sędziego IT (przed play-off) 100

4.

Wynagrodzenie sędziego za mecz 24-rozdaniowy (ekstraklasa)

160

5.

Wynagrodzenie sędziego za mecz 24-rozdaniowy (I i II liga)

150

6. Wynagrodzenie sędziego powielającego rozdania 200
+ 0,25* za rozdanie
7. Wynagrodzenie sedziego technicznego przygotowujacego salę do zjazdu ligowego 250
8. Wynagrodzenie sędziego BBO 3,50* za rozdanie

* przy bardzo małej liczbie rozdań stawka może ulec zwiększeniu.