Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Nowelizacja Międzynarodowego Prawa Brydżowego

Światowa Organizacja Brydża (WBF) wprowadziła zmiany w Międzynarodowym Prawie Brydżowym. Zmiany zostały ogłoszone w grudniu (komunikat WBF) i obowiązują od 1 stycznia 2024 r.
Zmiany obejmują dwa przepisy - 73 i 89 - i nie zmieniają żadnych istotnych technicznych elementów gry. Porządkują definicje dozwolonych i niedozwolonych zachowań, w tym określają, że sama próba nielegalnego porozumiewania się lub zdobycia informacji o granym rozdaniu jest wykroczeniem. Przyznają również nowe uprawnienia w zakresie ścigania par, które są podejrzane o nielegalne porozumiewanie się.
Tłumaczenie na język polski dostępne jest na stronie PZBS:
Nowe brzmienie przepisów obowiązuje od momentu ogłoszenia. 
Główna Komisja Sędziowska:
Jacek Marciniak (przewodniczący)
Artur Wasiak
Michał Zimniewicz