Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

komunikat

lista uczestników

wyniki

Poniższy harmonogram może ulec modyfikacjom.

Uwaga: wyżywienie w ramach konferencji zaczyna się od kolacji w piątek.

piątek, 15.03.2019
13:30 - 14:00 spotkanie organizacyjne
14:00 - 15:00 test wstępny
15:00 - 16:00 ćwiczenia 1-2
16:00 - 17:00 wykład: przepis 12 (SR)
17:00 - 18:00 omówienie testu wstępnego
18:00 - 19:00 kolacja
19:00 - 20:00 ćwiczenia 3-4
20:00 - 21:00 informacja o działalności Rady Sędziów (MK)
21:00 - 22:00 rezerwa (dyskusja lub wykład)
sobota, 16.03.2019
10:00 - 11:30 wykład: komentarz do MPB (AW)
11:30 - 12:30 ćwiczenia 5-6
12:30 - 14:30 wykład: problemy sędziowskie DMP (JM)
14:30 - 15:30 obiad
15:30 - 16:30 ćwiczenia 7-8
16:30 - 18:30 egzamin
18:30 - 19:30 kolacja
19:30 - 20:30 ćwiczenia 9-10
21:00 - 1:00 turniej
niedziela, 17.03.2019
10:00 - 12:00 omówienie egzaminu
12:00 - 13:00 rezerwa (omówienie ćwiczeń lub inne tematy)
13:00 - 13:30 podsumowanie konferencji
13:30 - 14:00 obiad