Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Harmonogram

piątek, 7.12
13:30 14:00 rozpoczęcie konferencji, sprawy organizacyjne
14:00 16:00 Dobre praktyki i higiena pracy sędziów IT
16:00 18:30 Praca z urządzeniami Bridgemate
19:30   indywidualne konsultacje
sobota, 8.12
9:00 11:30 Obsługa kotła DMP w oprogramowaniu JFR Teamy
11:30 14:00 Tournament Calculator blok #1
15:00 17:30 blok #1 Tournament Calculator
17:30 20:00 blok #1 blok #1
20:30   indywidualne konsultacje
niedziela, 9.12
9:00 12:00 blok #2 blok #2
12:00 14:00 podsumowanie konferencji, dyskusja ogólna

Harmonogram ma charakter ramowy, konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć mogą ulec
zmianie.

Zajęcia do wyboru podczas warsztatów oznaczonych jako blok #1:

 • Prezentacja kompletu narzędzi używanych przez czołowych sędziów IT
 • Organizacja i praktyka prowadzenia dużych turniejów par na „piątkach”
 • Ogólne zagadnienia powiązane z publikacją wyników turniejów na żywo
 • Teoria i praktyka generowania rozkładów rozdań na zawody brydżowe

Zajęcia do wyboru podczas warsztatów oznaczonych jako blok #2:

 • Podstawy teoretyczne organizacji i obliczania wyników turniejów
 • Bezpieczeństwo informacyjne na turnieju brydżowym
 • Zaawansowane techniki użycia oprogramowania JFR Pary
 • Obsługa programistyczna turniejów prowadzonych popularnymi polskimi programami

Wybór zajęć z obu bloków nastąpi w piątek po południu, na podstawie preferencji uczestników.

Prowadzący zajęcia:

 • Michał Klichowicz
 • Stanisław Mączka
 • Marcin Wasłowicz
 • Michał Zimniewicz

Uczestników prosimy o wzięcie ze sobą własnych komputerów używanych do prowadzenia turniejów.
Sprzęt specjalistyczny zapewnimy na miejscu.

Urządzenia Bridgemate dostępne będą dzięki uprzejmości firmy bridgepol.