Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 32/2022/2021-2025

Prezydium zatwierdza tytuły instruktorskie dla:
 
Bartosz BEJENKA (WM)
Magdalena CHMIELEWSKA (MP)
Witold DOBROSZEK (LD)
Marek DZIERŻAWA (MP)
Marcin DZIUBA (PK)
Jakub KORZENIOWSKI (MP)
Andrzej KNAP (WM)
Marta KREIS (MP)
Michał KROK (ZP)
Jakub LENKIEWICZ (MP)
Marcin MATUSEWICZ (MA)
Wojciech MRÓZ (MP)
Romuald POHL (LD)
Paweł SKRZYPEK (MP)
Grzegorz SOKOŁOWSKI (KP)
Tomasz STOPIERZYŃSKI (WM)
Joanna SZYMASZCZYK (MA)
Jan SZYNCZEWSKI (LD)
Zofia TROJAN (DS)
Andrzej WĄDOŁOWSKI (MA)
Piotr WZOREK (MP)
Dominik ZAWADA (MP)
Marta ZIĘTAL (MP)
oraz warunkowe przyznanie tytułu instruktorskiego dla Marcina DOBROWOLSKIEGO na okres 12 miesięcy pod warunkiem dostarczenia przez Niego do biura oświadczenia o ukończeniu 18 lat, wykształceniu średnim, wiedzy i doświadczeniu brydżowym, braku skazania za wymienione w ustawie przestępstwa (  art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).
 

Głosowało 2 członków Prezydium - 2 za (MM, IC).